De informatie op deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of (deels) onjuist is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.